Op. Dr.
Nizam Kurtdere
Genel Cerrahi
Uzmanı

Kıl Dönmesi Tedavisi

Kıl dönmesi diğer adıyla pilonidal sinüs hastalığı için günümüze kadar çok farklı tedavi seçeneği geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Bunlardan bazıları ameliyatlı tedavilerken, bazıları ameliyatsız yöntemlerdir. 

Tedavi, hastanın genel durumuna ve kıl dönmesinin boyutuna göre belirlenmektedir.

Ameliyatsız yöntem olarak sinüsotomi tekniği kullanılmaktadır. Ameliyat olarak ise ; açık bırakma, primer kapatma, flap, karidakis ve mikro sinüsektomi gibi teknikler kullanılmaktadır. 

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavi Yöntemi

Sinüsotomi

Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilen bir hastalıktır. Hatta klasik ameliyatlarda oldukça geniş bir kesi yapılarak tedavi uygulanmaktaydı. Ancak Sinüsotomi tekniğinde işlem, cerrahi kesi uygulanmadan kıl giriş delikleri genişletilerek uygulanır.

Sinüsotomi tekniğinde kılların cilt altına girdiği delikler cerrahi insizyonla açılır. Bölgesel uyuşturma yapılarak kıl dönmesi delikleri radyofrekans cihazı yada pouch biopsy ile genişletilir. Bu sayede kesi uygulanmadan sinüs temizlenebilir. 

Genişletilen delikten içeri girilip sinüs içerisi spiral tel fırçalarla temizlenip sonrasında küret ile kazınır. Antibiyotik, antiseptik ve gümüş nitrat gibi maddeler lokal olarak uygulanabilir. 

Tedavi sonrasında dikiş atılması gerekmez. Yara pansuman şeklinde kapatılır. Tedavi toplam 10-15 dakikada tamamlanabilir. 

Sinüsotomi Avantajları Nelerdir?

-Ameliyat olmak istemeyenler için alternatif ve pratik bir seçenektir.

-Kesi yapılmaması sayesinde hasta aynı gün sosyal hayatına geri dönebilir. 

-Ayrıca uygulamada kesi olmaması bölgede rahatsız edici bir iz kalmamasını sağlar.

-Yara sinüsün büyüklüğüne göre 10-15 gün içerisinde iyileşir.

-Tekrar etme riski azdır.

-Tekrar etmesi halinde doku kaybı yaşanmadığı için işlemin yeniden uygulanması kolaydır.

Sinüsotomi Tedavisi Görenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

İşlem yapılan delikler kapatılmadığı için mutlaka kapalı pansuman tercih edilmelidir. Ayrıca sırttan ve enseden düşen kılların kuyruk sokumuna ulaşmaması sağlanmalıdır. Aksi halde kıllar delikten cilt altına geçer ve sorun tekrar eder.

Sinüsotomi Dezavantajları Nelerdir?

 İleri derecede olan kıl dönmelerinde sinüsotomi tekniği uygulanamaz. 

Ameliyatlı Kıl Dönmesi Tedavileri

Kıl dönmesi için birçok farklı tedavi denenmiştir. Ameliyatlarında hepsinde amaç aynıdır. Sinüsün vücuttan çıkarılması Ameliyatlı tedaviler çağdaş ve klasik olmak üzere 2 grupta incelenmektedir.

Klasik tedavilerde kesi miktarının çok olması nedeniyle iyileşme süreci uzun ve yorucudur. Ancak alternatif olarak geliştirilen çağdaş tekniklerde kesi miktarı az olması sayesinde dezavantajların çoğu ortadan kalkmaktadır.

Açık Bırakma Ameliyatı

Klasik ameliyatlar içerisinde yer alan bir tedavidir. Sinüs eksizyonu olarak da anılır. Bu ameliyatta sinüs ve etrafındaki doku orta hattın sağ ve solundan 2 tane oval 10-15 cm uzunluğunda kesiler ile tamamen çıkarılır. Kesi miktarı oldukça büyük olmasından dolayı çok fazla sağlıklı doku kaybı yaşanır.

Sinüs kesi ile çıkarıldıktan sonra dikiş ile kapatılmaz. Onun yerine kendi kendine iyileşmesi için pansumanla kapatılarak açık bırakılır. Tedavi sonrasında ağrı fazladır. Ayrıca bir süre zorunlu yatış pozisyonunda yatmak gerekmektedir.

Yara iyileşene kadar sürekli temiz tutulması ve pansuman yapılması gerekmektedir. Bu büyüklükte bir yaranın kapanması ise yaklaşık 5 6 ay gibi bir süreyi kapsamaktadır. Yani tedavi sonrasında yaklaşık 6 ay kadar bir bakım ve iyileşme süreci bulunmaktadır.

Açık bırakma ameliyatı sonrasında 5-10 gün yatış gerekmektedir. Bu nedenle iş gücü kaybına neden olmaktadır. Ayrıca yaranın açık bırakılmasında dolayı bu süreçte enfeksiyon oluşma riski oldukça yüksektir. 

Primer Kapatma Ameliyatı

Mantık olarak açık bırakma ameliyatı ile aynıdır. Ancak uygulamada bazı farklar bulunmaktadır. Açık bırakma tekniğinde olduğu gibi sinüs çevresi genişçe kesilerek çıkarılır. Ancak açık bırakma tekniğinin aksine işlem sonrasında açılan kesi dikiş atılarak kapatılır. 

Aradan doku çıkarılıp diki atıldığı için bölgede gerginlik olur. Ve gerginlik şiddetli ağrıya neden olur. Dikişler 15-20 gün içerisinde iyileşebilir. Ancak genel olarak 1 ay yatak istirahati önerilir. 

Dikişler alındıktan sonra gerginlik devam eder. Gerginliğe bağlı olarak açılma ve açılmaya bağlı olarak enfeksiyon oluşabilir. Ayrıca tekrar etme riski diğer tedavilere göre daha yüksektir. (%15)

Flap Ameliyatı

Klasik ameliyatlardan birisi de flap ameliyatıdır. Flap ameliyatında primer kapatmadan farklı olarak gerginliğin önlenmesi için yanlardan sağlıklı kılsız doku getirilerek dikilir. 

Yarada gerginlik olmaması sayesinde iyileşme süreci daha kısadır. İyileşme yaklaşık 10-15 gün sürmektedir. 

İşlemin uygulanışına göre ameliyat farklı şekillerde isimlendirilir. En sık uygulanan flep ameliyatları Limberg flep ve Z-Plasti ameliyatlarıdır.

Limberg flep de; sinüs baklava şeklinde doku parçasıyla çıkarılmakta ve yan tarafından aynı şekilde cilt cilt altı parçası serbestleştirilerek (flep) çevrilip açıklık kapatılmaktadır.

Z-Plastide; sinüs oval şekilde doku parçasıyla birlikte çıkarılmakta ve üst ve alt uçtan 2 adet üçgen şeklinde cilt cilt altı dokusu serbestleştirilip (flep)  çevrilerek açıklık kapatılır, Z şeklinde bir kesi izi kalır. Bu ameliyatlarda tekrarlama %8-10 civarındadır.

Karidakis Ameliyatı 

Flap ameliyatına benzeyen ancak farklılıkları olan bir ameliyattır. Karidakis ameliyatında cilt kaydırma yapılmaktadır. 

Karidakis ameliyatında kesi orta hattan değil de bir miktar yan taraftan yapılmaktadır. Az kesilen tarafın cildi karşı tarafa doğru kaydırılıp o şekilde dikiş atılır. 

Flap ameliyatından daha kolay ve daha az iz bırakan bir tekniktir. İyileşme süreci klasik ameliyatlara nazaran daha kısadır. Ayrıca işlem sonrası ağrı da daha azdır. 

Microsinüsektomi Ameliyatı

Microsinüsektomi klasik ameliyatlara alternatif olarak geliştirilmiş kesi miktarı oldukça az olan çağdaş bir tedavi tekniğidir.Çağdaş tekniklerden biri olan bascomun geliştirilmiş halidir.

Amaç en az kesi ile kıl dönmesinin vücuttan çıkarılmasıdır. Bu sayede sağlıklı dokular zarar görmez, iyileşme süreci kısalır ve görsel açıdan istenmeyen sonuçlar oluşmaz. 

Mikrosinüsektomi ameliyatında 2*2 büyüklüğünde bir kesi yapılması yeterlidir. Lokal anestezi altında pratik bir şekilde uygulanabilir. Açılan kesi gizli ve emilebilir dikişlerle kapatılır. Bu sayede iz kalmaz. 

Kesinin az olması sayesinde işlem sonrasında ağrı oldukça hafiftir. Ayrıca pratik bir işlem olması sayesinde ameliyat sonrasında hasta yarım saat dinlendikten sonra gündelik hayatına dönebilmektedir. Bu sayede tedavi iş gücü kaybı olmadan tamamlanabilmektedir.

Klasik ameliyatlarda kesi miktarı çok olduğu için iş gücü kaybı fazladır. Ancak çağdaş ve ameliyatsız tekniklerde iş gücü kaybı yaşanmaz. Ayrıca klasik yöntemlerde çok fazla sağlıklı doku kaybı olmaktadır.

Kaynaklar

  1. New approach to the problem of pilonidal sinus
  2. Effectiveness of Limberg and Karydakis flap in recurrent pilonidal sinus disease
  3. Endoscopic pilonidal sinus treatment: A minimally invasive surgical technique 
0 0 0 0 0 0

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Her türlü hakkı saklıdır. Herhangi bir mecrada kaynak belirterek kullanabilirsiniz.
Op. Dr. Nizam Kurtdere

Hekim.Net

Close